25. Studierna som medför gagn, status och lycka

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Jag har redan gett exempel till dig på vad som kommer att gagna dem om de memorerar det, stiga i rang om de kan det och glädja dem om de betror och efterlever det.

FÖRKLARING

Han har redan nämnt i avhandlingens förord vad som kommer att gagna barnen om de memorerar det, uppnå kunskapens och handlingens rang om de lär sig det och glädja dem om de betror och efterlever det, till skillnad från dogmatiska böcker, liksom de tillgjorda skolastikernas dogmer, som inte klargör Salafs dogm.