25. Skänk välgörenhet och frukta inte fattigdom

140 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Skänk, Bilâl, och frukta inte minskning hos tronens Herre!”1

141 – De lärda säger att den fruktan är en dålig tanke om Allâh och att dålig tanke om Allâh är otro. Ty Allâh har lovat den som skänker välgörenhet ersättning i detta liv och belöning i nästa. Allâh sade om ersättningen:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

”Och Han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. Och ingen drar bättre försorg än Han.”2

Han sade om belöningen:

مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء

”De som ger av vad de äger för Allâhs sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. Allâh mångdubblar avkastningen för den Han vill.”3

Den som inte skänker välgörenhet utav rädsla för minskad egendom och fattigdom påminner om personen som inte tror på Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.

142 – Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Vilken sjukdom är värre än snålheten?”4

143 – I och med att snålheten förhindrar ersättning i detta liv, belöning i nästa liv samt är en dålig tanke om Allâh, bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om skydd mot den och sade:

”Allâh! Jag ber Dig om skydd mot bekymmer och sorg, oförmåga och lathet, snålhet och feghet, skuldens våld och männens välde.”5

Fruktan för minskning försvinner på två sätt:

1 – Ha en bra tanke om Allâh (´azza wa djall) och vet att Han ersätter. Min Herre är pålitlig och givmild:

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

”Och Han belönar er för vad det än är som ni ger åt andra. Och ingen drar bättre försorg än Han.”6

2 – Var en riktig man som inte vill ha något annat än det tillräckliga. En sådan person ger när det är svårt och lätt. Han räds inte minskningen. Hans tankar är bortom allt det. Det är bara den girige som fruktar minskning.

144 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâhs högra hand är full. Den minskas inte av dagens och nattens uppehälle. Vad säger ni om att Han har skänkt uppehälle sedan Han skapade himlarna och jorden utan att något som finns i Hans högra hand har reducerats?”7

1Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (2661).

234:39

32:261

4al-Bukhârî (6/237).

5al-Bukhârî (6363).

634:39

7al-Bukhârî (4683) och Muslim (993).