25 – Shaykh Bakr om att Qur’ânen är Allâhs verk

Shaykh Bakr sade:

”I en av rubrikerna i innehållsförteckningen står det ”Sayyid säger att Qur’ânen är skapad och att Allâhs tal är ett uttryck för Viljan”. När jag väl hade hänvisat dit såg jag inte ett enda ord som tyder på att Sayyid (rahimahullâh) bokstavligen hade sagt:

”Qur’ânen är skapad.”

Hur kan man så enkelt anklaga någon för dessa hädelser? Det yttersta som jag har sett är att han drar ut på sitt sätt som när han exempelvis säger:

”De klarar inte av författa med dem – dvs. de lösryckta bokstäverna – något som denna bok. Ty denna bok är Allâhs verk och inte människans.”

Vi tvivlar inte på att detta är felformulerat, men att via denna mening komma fram till att Sayyid talar utmed den hedniska läran att Qur’ânen är skapad är något jag inte håller med om.”1

Det verkar som om att Shaykh Bakr faller i bitar utav svartsjuka och entusiasm för Sayyid Qutb. Jag har inte sett något spår av Sunnî-Salafî-svartsjukan för den islamiska trosläran som Sayyid har förorenat när han förnekade och förvrängde Egenskaperna.

Vi har inte sett någon svartsjuka för Mûsâ, profeten som Allâh talade med.

Vi har inte sett någon svartsjuka för Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och så vidare.

Vad beror det på? Vilka är hemligheterna bakom det?

Utav sin starka svartsjuka och entusiasm gör den här mannen allt för att försvara Sayyid och rentvå honom för att glädja Qutbiyyûn, deras jämlikar och andra innovatörer som helgonförklarar Sayyid Qutb samt attackera dem som vågar sig på den här mannens helgd.

I detta kapitel tar Shaykh Bakr på sig Dhâhiriyyahs kläder som inbitet håller sig till det bokstavliga och ignorerar syften, betydelser och förklaringar. Som slutsats blir Sayyid Qutb lika rentvådd från denna troslära som Imâm Ahmad.

Jag kan ha fel när jag säger att han tillhör Dhâhiriyyah i denna fråga. Det är möjligt att han har böcker av Sayyid Qutb i vilka han avvisar dem som säger att Qur’ânen är skapad. Det är möjligt att han har skrivit artiklar i vilka han avvisar dem som säger att Qur’ânen är skapad och andra. Det är möjligt att han redan har gjort det i sina böcker som är spridda över hela världen utan att jag har sett det. Alla dessa alternativ är möjliga och att de alla, eller vissa, tillsammans med en fruktansvärd gudsfruktan, har fått Shaykh Bakr att rentvå honom. Jag hoppas att jag blir räddad från detta stora fel som jag har gjort när jag orättvist har vågat mig på Sayyid Qutb.

Skulle han däremot inte hitta något, ber jag läsaren, och i synnerhet läsaren som är Salafî, ursäkta mig.

Läsaren skall veta att jag redan för tjugo år sedan fann hur Sayyid Qutb uttryckligen sade att Qur’ânen är Allâhs verk och att den är tillverkad. Trots det sade jag inte att han sade att Qur’ânen är skapad förrän jag samlade ihop starka och klara bevis ur Sayyids ord och hans liv som fick mig att beskriva honom med denna egenskap för att råda muslimerna och avslöja innovatörernas tankesätt.

1 Sid. 2-3