25. Salmân al-Fârisîs ord om Allahs händer

26 – Det har autentiserats från Salmân al-Fârisî som sade:

I fyrtio nätter jäste Allâh Âdams lera varefter Han samlade honom med Sin hand. Därefter tog Han ut allt hans goda i Sin högra hand och allt hans vidriga i Sin vänstra hand.”1

Hammâd bin Salamah visade med sin hand. Berättarkedjan är autentisk. Hammâd strök sin ena hand med en annan och detsamma gjorde Hadjdjâdj al-A´war. Hadjdjâdj återberättade detta från Hammâd bin Salamah, från Sulaymân at-Taymî, från Abû ´Uthmân an-Nahdî, från Salmân.

1al-Bayhaqî (2/153), Abûsh-Shaykh (1006) och Ibn Mandah i ”Kitâb-ut-Tawhîd” (484).