25. Sådär har Ahl-us-Sunnah alltid trott

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 43-44

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Den allomfattande dogmen i sakfrågan är att Allâh ska beskrivas med de egenskaper som Han beskrev Sig själv med, de egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom med samt såsom de tidigare föregångsmännen beskrev Honom. Beskrivningen ska nämligen inte överskrida Qur’ânen och hadîtherna. Imâm Ahmad (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâh (ta´âlâ) skall inte beskrivas med mer än det Han själv har beskrivit Sig med eller det Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Honom med, utan begränsning eller slut:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

Beskrivarna kan inte uppnå Hans egenskaper. Vi överskrider inte Qur’ânen och hadîtherna. Vi säger det Han sade, beskriver Honom såsom Han beskrev Sig själv och överskrider inte det. Vi tror på allt i Qur’ânen; det klara och det oklara i den. Vi avfärdar inga av Hans egenskaper på grund av förtal.”

Salaf beskrev Allâh på samma sätt som Han beskrev Sig själv och såsom Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Vi vet att allt som Allâh beskrev Sig själv med är sanning, varken gåtor eller mysterium. Dess innebörd är bekant utifrån kontexten, framför allt om personen (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som talade om ämnet var den kunnigaste skapelsen i sakfrågan, den vältaligaste skapelsen för att klarlägga vetskap och den välvilligaste skapelsen för att definiera, bevisa och vägleda.

Trots det liknar ingen Honom (subhânah) alls; inte sett till Hans essens, inte sett till Hans namn och egenskaper och inte sett till Hans handlingar. Såsom det är självklart att Allâh (subhânah) har en verklig essens och verkliga handlingar, har Han också verkliga egenskaper. Ingen liknar Honom sett till Hans essens, egenskaper eller handlingar. Allâh är frigjord allt som fordrar defekt eller uppkomst. Ty Han (subhânah) äger en absolut fullkomlighet och kan inte vara föremål för uppkomst eftersom uppkomst fordrar en tidigare obefintlighet och en skapare som får den att uppstå samt för att Hans (subhânahu wa ta´âlâ) suveräna existens är en självklarhet.

Salafs metodik befinner sig mellan förnekelse och jämförelse. De jämförde inte Allâhs egenskaper med skapelsens egenskaper och de jämförde inte Allâhs essens med skapelsens essens. Inte heller dementerade de egenskaper som Han beskrivit Sig själv med eller som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrivit Honom med. De dementerade inte Allâhs sköna namn och höga egenskaper, de förvrängde inte Allâhs ord och de missbrukade inte Hans namn och budskap.

KOMMENTARER

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah är varken med dem som förnekar eller jämför. De är i mitten. De bekräftar Allâhs namn och egenskaper som nämns i Qur’ânen och Sunnah utan jämförelse, och de frånkänner Honom brister utan förnekelse. Så som de bekräftar Hans essens utan att jämföra den med skapelsens essens, bekräftar de Hans egenskaper utan att jämföra dem med skapelsens egenskaper. Sådär tror Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah alltifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och så vidare. De godtar texterna och bekräftar deras bevisningar och vet att de är sanna. Samtidigt dementerar de liknelse och jämförelse och efterlever Hans (subhânah) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”

Grupper som förnekar och jämför avviker från Raka vägen. De är inte med Ahl-us-Sunnah sett till jämförelse eller frikännelse. De förnekar Allâhs verser, namn och egenskaper och liknar Honom vid skapelsen. Således är de vilsna avvikare från sanningen. De har gått vilse och avvikit från Qur’ânen och Sunnah. Till följd därav har Ahl-us-Sunnah fördömt dem, varnat människorna för deras nedriga dogmer och blottat dem överallt.

142:11