25. Så tror Mansûriyyah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 82-83

Mansûriyyah. De är också Râfidhah och den värsta sorten av dem. Det är de som säger att den som dödar fyrtio oliktänkare stiger in i paradiset. Det är de som stryper folk till döds och förlovar deras egendomar. Det är de som säger att Djibrîl (´alayhis-salâm) förfelade med Budskapet. Denna dogm är en klar otro som saknar spår av tro. Vi ber Allâh om skydd, vi ber Allâh om skydd.