25. Så renas oren jord

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/42)

8 – Jord renas så fort vatten hälls över den. Med andra ord behöver marken inte förstenas för att den ska bli ren. Somliga människor låter jorden först förstenas för att sedan hälla vatten på den. Det räcker nämligen att man häller vatten på orenheten för att jorden ska bli ren. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde inte att den orena platsen grävs ut till en bassäng.