25. Muhammads kall i Makkah och Madînah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 60

3 – Under vapenvilan som slöts i Hudaybiyah frågade Herakleios Abû Sufyân om Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillstånd och sade:

”Vad befaller han er?” Abû Sufyân svarade: ”Han säger att vi ska dyrka Allâh allena och inte avguda någon med Honom, lämna det våra fäder säger, be, vara ärliga och kyska och knyta släktband.”1

Dessa hadîther klargör för oss hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade såväl i Makkah som i Madînah.

1al-Bukhârî (6).