25. Människan är befalld att lyda Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

22 – Han har befallt dem att lyda Honom och Han har förbjudit dem att trotsa Honom.

FÖRKLARING

Allâh har befallt alla myndiga människor och djinner att lyda Honom. Den som gör det bistås av Allâh som sedermera belönar honom med paradiset och förskonar honom från helvetet.

Också har Han förbjudit dem att trotsa Honom. Den som avstår från synder bistås av Allâh som låter honom överväldiga sitt illasinnade jag och sina frestelser och djävlar. Följaktligen övermannar han alltihopa och avstår från synder utav fruktan, skam och vördnad för Allâh. Men han gör det också för att benåda sig själv, ty olydnad orsakar människans olycka och nedrighet inför Allâh (tabârak wa ta´âlâ).