25. Makan skall bevara sin makes hem

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans hem och inte släpper in någon som han inte vill skall komma in. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Er rättighet över dem är att de inte låter någon ni föraktar ligga på era madrasser.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Vad beträffar er rättighet över era kvinnor, så skall de inte låta någon ni föraktar ligga på era madrasser eller komma in i era hem.”2

1Muslim (1218).

2at-Tirmidhî (1163) och Ibn Mâdjah (1851). God och autentisk enligt at-Tirmidhî.