25 – Kapitel 5 – Tawhîds fiender och deras kunskap, böcker och bevis

Det är möjligt att Tawhîds fiender besitter många kunskaper, böcker och bevis. Allâh (ta´âlâ) sade:

”När deras sändebud kom till dem med klara bevis gladdes de över den kunskap som de hade.” (40:83)

 

Förklaring

Det är möjligt att sändebudens fiender som debatterade med dem och anklagade dem för lögn, besatt många kunskaper, böcker och tvivel som de kallade för ”bevis”. Med dem klär de ut sanningen med lögn för människorna. Han (ta´âlâ) sade:

”När deras sändebud kom till dem med klara bevis gladdes de över den kunskap som de hade. Men de överväldigades av det som de hade brukat skämta om.” (40:83)

Denna typ av glädje är klandervärd, ty Allâh behagas inte av den.

Med denna mening visar författaren (rahimahullâh) att vi bör känna till dessa människors kunskaper och tvivel. Det bör vi göra för att slå tillbaka med deras eget vapen. Detta hör till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. När han skickade Mu´âdh till Jemen, sade han:

”Du kommer att komma till människor från Bokens folk.”1

Han sade detta för att han skulle förbereda sig för dem och veta vilken skrift de har, för att därefter kunna avvisa dem med det som de argumenterade med.

1 al-Bukhârî (4347) och Muslim (29).