25. Inhalator och spekulum under fastan

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 27

Fråga: Vad är domen för att bruka inhalator och spekulum under dagtid i Ramadhân?

Svar: Inhalator bryter inte fastan. Spekulum bryter fastan på grund av vätskan som hamnar i människan bryter den. Således bryter den fastan.