25. Ingen paradox mellan Ibn ´Abbâs och ´Â’ishahs utsago

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Det skall tros på att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sett sin Herre. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Qatâdah rapporterade det från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs.

al-Hakam bin Abân rapporterade det från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs.

´Alî bin Zayd rapporterade det från Yûsuf bin Mahrân, från Ibn ´Abbâs.

Vi tror på hadîthen bokstavligt som den har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är en innovation att tala om den. Vi tror på den bokstavligt som den har förkunnats och debatterar inte med någon om den.

FÖRKLARING

Imâm Ahmad rapporterade från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre i detta liv. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) avfärdade det och sade att påståendet är en väldig lögn. Tillsynes verkar de båda konstaterandena vara paradoxala, men de lärda har kombinerat dem på så sätt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg sin Herre i detta liv med hjärtat och inte med ögonen. Så kombinerar de Ibn ´Abbâs jakande utsago med ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhum) nekande dito. Därmed upphör paradoxen. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick frågan om han sett sin Herre, svarade han:

”Ett ljus. Hur skall jag se Honom?”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh sover inte och det tillkommer inte Honom att sova. Han sänker och höjer vågen. Till Honom stiger natthandlingarna upp innan dagen och dagshandlingarna innan natten. Hans ridå är ljuset; om Han hade avtäckt det, skulle Hans ansiktes ljus bränt allt Han ser av Sin skapelse.”2

1Muslim (178).

2Muslim (179).