25. Förklaring till al-Fadhls hadîth

3 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth utgör inget bevis för att det är tillåtet att titta på en främmande kvinna. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkände inte hans handling; han vred hans ansikte åt andra hållet. Därför nämnde an-Nawawî i sin förklaring till Muslims ”as-Sahîh” att hadîthen bevisar att det är förbjudet att titta på en främmande kvinna. Hâfidh Ibn Hadjar sade i ”Fath-ul-Bârî” att hadîthen bevisar att det är förbjudet att titta på en främmande kvinna och obligatoriskt att sänka blicken. ´Iyâdh sade att vissa lärda säger att det inte är obligatoriskt om det inte befaras prövning men att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) handling på al-Fadhl säger mer än ord.

Om någon undrar varför inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde kvinnan att täcka ansiktet, så är det tydligen för att hon var i Ihrâm. I sådant fall är det inte föreskrivet för henne att täcka ansiktet om hon inte befarar att någon främling tittar på henne. Det är också möjligt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade åt henne därefter. Bara för att det inte har rapporterats så betyder det inte att det inte har skett. Ty avsaknad rapportering betyder inte rapporterad avsaknad. Muslim och Abû Dâwûd rapporterade via Djarîr bin ´Abdillâh al-Badjalî (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

”Jag frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om den plötsliga blicken varpå han sade: ”Titta bort.” Eller så befallde han mig att titta bort.”1

1Muslim (2159) och Abû Dâwûd (2148).