25. Finns det någon skillnad mellan strykningen på läderstrumporna och strykningen på spjälan?

Fråga 25: Finns det någon skillnad mellan strykningen på läderstrumporna och strykningen på spjälan?

Svar: Det finns flera skillnader däribland:

Den första skillnaden: Strykningen på läderstrumporna har en tidsfrist medan strykningen på spjälan får pågå så länge det finns ett behov av den.

Den andra skillnaden: Spjälan är inte begränsad vid en viss kroppsdel medan läderstrumporna är begränsade vid fötterna.

Den tredje skillnaden: Läderstrumporna måste tas på i ett rent tillstånd till skillnad från spjälan.

Den fjärde skillnaden: Strykningen får brukas på spjälan efter såväl mindre orenhet som större orenhet till skillnad från läderstrumporna. När personen med spjälan är ålagd att bada stryker han på den liksom han gör under tvagningen.