25. Det väntar profeternas fiender

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (rahimahullâh) sade:

Den troende dyrkar Allâh (´azza wa djall) med att betro och högakta alla sändebud. Han älskar dem mer än alla andra skapelser. Han medger att allt gott skapelsen erhåller fram till Domedagen är till följd av dem och deras vägledning. Också medger han att allt ont och skadligt som skapelsen drabbas av beror på att de har trotsats, framför allt deras ledare och den siste profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som Allâh har låtit utgöra en nåd till världarna och skickat med all rättfärdighet, korrektion och vägledning.

Ateisten är raka motsatsen. Han högaktar sändebudens fiender, respekterar deras ideologier och, lik sina förfäder, gör narr av sändebudens budskap. Det är det största beviset för deras dumhet och nedriga karaktärer.

FÖRKLARING

Det vore bättre om han hade skrivit:

”… och låtit hans budskap vara en anledning till all rättfärdighet, korrektion och vägledning.”

Tron på sändebuden är en av trons pelare. Slaven är inte troende förrän han erkänner denna pelare. Alltså skall han betro alla sändebud och veta att de är Allâh bästa skapelser. Han har valt ut dem för att vägleda mänskligheten alltid och överallt.

De största sändebuden är de fem fast beslutsamma: Nûh, Ibrâhîm, Mûsâ, ´Îsâ och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). De måste älskas och respekteras. De skall älskas mer än alla andra skapelser. Ty allt gott mänskligheten erhåller är för att de lyds och följs. Och allt ont mänskligheten drabbas av beror på att de trotsas och motstås. Allâh (´azza wa djall) har berättat vad som hände med folkslagen som beljög sändebuden. Det är allom bekant vad som hände med Nûhs folk som dränktes, ´Âd som förgjordes av en dödlig storm, Thamûd som gick under av ett dån, Sodom som vändes uppochned och stenades, Farao och hans landsmän som dränktes i havet och annat som de beljugande människorna fick erfara. Därtill räddade Allâh (´azza wa djall) varje folks respektive sändebud och hans troende landsmän och lät dem ärva de förgjordas mark. Så allt gott människan tar del av är till följd av att sändebuden följs, högaktas och lyds. Och allt ont skapelsen råkar ut för beror på att deras budskap nonchaleras och efterlämnas.

Sändebudet som har gjort mest gott för skapelsen är sändebudens ledare på Domedagen, det sista sändebudet, medlaren vid Den berömvärda positionen och den förste som skall be om tillstånd att paradiset öppnas: Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Allâh har låtit honom utgöra en nåd till världarna och skickat honom med all rättfärdighet, korrektion och vägledning.

Författaren (rahimahullâh) sade:

Ateisten är raka motsatsen. Han högaktar sändebudens fiender, respekterar deras ideologier och likt sina förfäder gör narr av sändebudens budskap. Det är det största beviset för deras dumhet och nedriga karaktärer.”

Den som vänder ryggen åt sändebudens budskap skall tvivelsutan genomgå det som genomgicks av hans likartade föregångare. Också han skall få erfara det de fick erfara. Dagens fiender till sändebuden skall inte förvänta sig något annat än det som drabbade de tidigare sändebudens fiender. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Vi har redan gett Våra slavar, budbärarna, Vårt löfte att de skall få all hjälp och att Våra styrkor skall hemföra segern. Håll dig nu en tid ifrån dem men ha dem under uppsikt – de kommer att inse. Vill de att Vårt straff kommer över dem med en gång? Då måste det bli ett dystert uppvaknande för dem när de ser det på planen framför sitt hus, de som inte lät sig varnas! Håll dig [alltså] nu en tid ifrån dem men ha uppsikt – de kommer att inse. Fri är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, från bristerna som de beskriver! Och fred och välsignelse över budbärarna! Och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre!”1

Må Allâh hylla, freda och välsigna vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem rättmätigt fram till Domedagen.

137:171-182