25. Den evige Herren

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

20 – Han besatt herraväldet när inget behärskat fanns, Han var Skaparen när inget skapat fanns.

FÖRKLARING

Han var Herren innan något behärskat existerade. Herren är en förfogande ägare, korrigerare och härskare; egenskaper som är oskiljbara från Hans essens. Hans herravälde saknar såväl början som slut. Det fanns innan något behärskat fanns och kommer att finnas när allting har upphört.