25. De eggar ungdomar med krigsfilmer och känslor

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 185

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

25 – al-Ikhwân al-Muslimûn eggar ungdomarna till kamp. De visar dem filmer, håller känslomässiga tal och lyssnar på känsliga visor. Därtill pumpar de ungdomarna med hat mot de lärde och makthavarna. De upprepar ord och situationer som inger att de lärde och makthavarna är otrogna. Exempelvis kan de tala om termer som ”kärlek till otrogna” och ”plikten i att frigöra Makkah och Madinah”, vilka sätter tvivel i de rättrognas hjärtan.