25. Bröllop är obligatoriskt

24 – Bröllop är obligatoriskt

Efter lägringen är det obligatoriskt att ha bröllop. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Abdur-Rahmân bin ´Awf att ha bröllop och dessutom sade Buraydah bin al-Hasîb:

”När ´Alî friade till Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ett giftermål måste ha ett bröllop.” Sa´d sade: ”Jag står för en bagge.” En annan nämnde majs.”

I en annan formulering står det:

”Hjälparna samlade flera kilos majs.”1

1Ahmad (5/359), at-Tabarânî (1/112/1), at-Tahâwî i ”al-Mushkil” (4/144-145) och Ibn ´Asâkir (2/88/12) och (2/124/15). Dess berättarkedja är som Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Den är helt okej.” (Fath-ul-Bârî (9/188))

Alla dess återberättare frånsett ´Abdul-Karîm bin Sulayt är pålitliga och Muslims män. ´Abdul-Karîm bin Sulayt har flera pålitliga återberättare rapporterat från. Ibn Hibbân nämnde honom i ”ath-Thiqât” (9/189-194) och Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Godkänd.” (at-Taqrîb)