25. Böneriktningen ändras och fastan åläggs

Samma år ändrades böneriktningen från Jerusalem till Ka´bah. Det skedde sexton månader efter profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ankomst till al-Madînah. En annan teori är sjutton månader. Båda rapporteringarna nämns hos al-Bukhârî och Muslim.

De första som bad mot Ka´bah var Abû Sa´îd bin al-Mu´allâ och hans vän, vilket an-Nasâ’î rapporterade:

”Vi hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predika för människorna och läsa upp böneriktningens skiftning. Jag sade till min vän: ”Kom och låt oss be två Raka´ât så att vi blir de första som ber mot Ka´bah.” Vi gick och gömde oss och bad mot den. Därefter gick Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ned och bad Dhuhr med människorna.”

Likaså ålades fastan i Ramadhân och dagen efter ålades Zakât-ul-Fitr.