25. Bevis för Allâhs hand 11

25 – Muhammad bin Sahl bin al-Fudhayl al-Kâtib berättade för oss: ´Alî bin Harb berättade för oss: Abû Mu´âwiyah och Muhammad bin Fudhayl berättade för oss: al-A´mash berättade för oss, från Ibrâhîm, från ´Alqamah, från ´Abdullâh som sade:

”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Har du fått reda på att Allâh (´azza wa djall) skall bära skapelserna på ett finger, himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger och markerna på ett finger?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började skratta varpå Allâh (´azza wa djall) uppenbarade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

”De underskattar sannerligen Allâh!”