245. Behandling av ilska

245 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl bin Ghazwân underrättade oss, från Layth, från Tâwûs, från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lär, underlätta och försvåra inte. Om någon av er blir arg så skall han tiga.”1

FÖRKLARING

Hadîthen uppmanar till rättfärdiga handlingar. Den första är undervisning som skall hållas av berättigade människor. Att lära människor är en större välgörenhet och en fin behandling av dem eftersom det hjälper dem att dyrka sin Herre, avstå från synder, äga fina karaktärer och undvika all sorts ondska. Således sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Lär…”

Det första som skall läras ut är korrigering av dogm och varning för avguderi, fasthållning vid Sunnah och varning för innovationer samt stora som små synder. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… underlätta…”

Islam är en lätt religion. Alla dess domar är lätta och enkla för den som Allâh (´azza wa djall) underlättar dem. Därefter behandlade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ilskan och sade:

”Om någon av er blir arg så skall han tiga.”

Människan blir arg. När hon blir arg skall hon tiga istället för att prata mycket, disputera och bråka. Det gör saken bara värre.

1Autentisk via andra.