242. Vad är domen för att slakta för de döda i Ramadhân?

Fråga 242: Vissa ordnar fester och slaktar under Ramadhân och kallar dem för ”Föräldrarnas kvällsmat”. Vad är domen för det?

Svar: Det är tillåtet att skänka välgörenhet å döda föräldrars vägnar. Det är inga problem. Det är dock bättre att be för dem än att skänka välgörenhet för dem. Ty det är det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rekommenderade och uppmanade till när han sade:

”När människan dör upphör hennes handlingar bortsett från tre stycken; en pågående välgörenhet, en gagnande kunskap eller en rättfärdig son som ber för henne.”1

Han sade inte ”en rättfärdig son som skänker välgörenhet eller ber för henne”. Trots det är det tillåtet att skänka välgörenhet för döda anhöriga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillät nämligen det2.

Dock är det inte föreskrivet att ordna de många festerna under Ramadhâns nätter som endast rika närvarar vid. Salaf gjorde inte så. Därför skall de inte heller hållas. Även om vissa dyrkar Allâh med själva slakten, så är det inget annat än en fest. Arrangören anser att slakten är bättre än köpt kött, vilket går emot föreskriften. Den enda slakten som utgör en dyrkan är den som sker i samband med Udhhiyah, vallfärd och ´Aqîqah. Det är alltså inte Sunnah att dyrka Allâh med slakt i Ramadhân.

1Muslim (1631).

2al-Bukhârî (2670) och Muslim (1004).