241. Olovliga skämt och skoj

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

241 – ´Âsim bin ´Alî berättade för oss: Ibn Abî Dhi´b berättade för oss, från ´Abdullâh bin as-Sâ’ib, från sin fader, från hans farfar som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Ingen av er skall ta sin väns sak, vare sig det är på skoj eller allvar. Den som tar sin väns käpp skall lämna tillbaka den till honom.”1

FÖRKLARING

Hadîthen tar upp skämt och skoj som är förbjudna i religionen. Bådadera är onyttiga. Skoj är slöseri med tid och nonsens samt medför ondska. Också skämt leder till ondska och raserat brödraskap.

Om du tar något som tillhör din vän, så har du syndat. Det är inte tillåtet att ta något från en muslim mot hans vilja. Och om du tar det på skoj, så får du inte skrämma honom på ett sådant vis. Således är personen ålagd att ångra sig, be Allâh om förlåtelse och be den kränkte om ursäkt.

Man måste veta att islam uppmanar till allvar, beslutsamhet och kamp för allt som gagnar människans religiösa och jordiska liv. En allvarlig muslim drar nytta av sin tid och sitt liv, han skaffar sig belöningar och undviker synder som uppstår via skoj och skämt. Det är alltså obligatoriskt att göra saker och ting på ett seriöst sätt, måna om tiden och slå vakt om tungan i synnerhet och de resterande kroppsdelarna i allmänhet. Likaså är det obligatoriskt att inte kränka andra genom att beslagta deras egendomar eller skrämma dem (på allvar eller skoj). Ingetdera är tillåtet. Var som poeten sade:

Var allvarlig, du kommer att inse hur bra det är och glädjas av det

och akta dig för skämt, besvär och skoj

1God.