241. Belönas den döde för Udhhiyah om det inte är köpt av just hans pengar?

Fråga 241: Belönas den döde för Udhhiyah om det inte är köpt av just hans pengar? Det kan exempelvis vara köpt av hans son.

Svar: Den korrekta åsikten är att han belönas. Det är dock inte Sunnah att slakta Udhhiyah specifikt för den döde så länge han inte har testamenterat det. Om du skall slakta Udhhiyah för dina egna pengar så skall du avse dig själv och din familj. Och om du därtill inkluderar de döda så är ingen skada skedd.