24. Tron på beskådningen av Allâh på Domedagen

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

Beskådningen på Domedagen skall betros. Det har rapporterats flera autentiska hadîther från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kring den.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah tror på att de troende skall se sin Herre med ögonen på Domedagen. Det står i den givmilda Qur’ânen:

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

”Den Dagen skall ansikten lysas upp av glädje – de får skåda sin Herre.”1

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

”De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att det högsta goda är paradiset och att tillägget är beskådning av Allâhs (´azza wa djall) ansikte. Det finns flera verser som bevisar det. Den givmilde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall ni se er Herre med ögonen liksom ni ser solen på en molnfri himmel och fullmånen.”3

Här jämförs beskådningen och inte den beskådade. Alla texter bevisar att de troende skall se sin Herre i paradiset och på samlingsplatsen på Domedagen.

Ahl-ul-Bid´a tycker annorlunda. Vissa av dem överdriver och bekräftar beskådningen i de båda liven. Med andra ord ser vissa människor Allâh i såväl detta liv som i det efterkommande. Den åsikten delar extrema Sûfiyyah. Andra dementerar beskådningen i de båda liven. Enligt dem skall ingen se Allâh i detta liv eller i nästa liv. Det anser de förnekande Djahmiyyah och Mu´tazilah.

Vad de otrogna beträffar, sade Allâh om dem:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

”Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”4

De kommer aldrig att se Honom. Beskådningen av Honom är den största gåvan – och de skall erhålla ingalunda gåvor!

175:22-23

210:26

3al-Bukhârî (554) och Muslim (633).

483:15