24. Tjugoandra beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

22 – Abûl-Faradj Yahyâ bin Mahmûd ath-Thaqafî underrättade oss: Min farfar Hâfidh Ismâ´îl bin Muhammad bin al-Fadhl underrättade oss: Abûl-Hasan ´Alî bin Muhammad bin Muhammad bin al-Khatîb al-Anbârî underrättade oss: Abû ´Abdillâh al-Husayn bin ´Umar bin Burhân underrättade oss: Dja´far bin Muhammad al-Khuldî berättade för oss: Ibrâhîm bin ´Abdillâh bin Muslim berättade för oss: Sahl bin Bakkâr berättade för oss: ´Abdus-Salâm berättade för oss, från ´Ubaydah al-Hudjaymî som berättade att Abû Djurayy Djâbir bin Sulaym sade:

”Jag satte mig på min kamel och började rida mot Makkah för att hitta honom. Den knäade utanför porten till moskén. Jag såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sitta, iklädd en rock med röda inslag. Jag sade: ”Fred med dig, Allâhs sändebud!” Han svarade: ”Och fred med dig.” Jag sade: ”Vi beduiner är ett respektlöst folk. Lär mig några ord som Allâh kan gagna mig med.” Han sade tre gånger: ”Kom närmare. Vad sade du?” Jag sade: ”Vi beduiner är ett respektlöst folk. Lär mig några ord som Allâh kan gagna mig med.” Han sade: ”Frukta Allâh. Se inte ned på någon god handling, inte ens att du häller resterna i din hink till en person som ber om vatten. När du träffar din broder skall du le honom i ansiktet. Jag varnar dig för långa kläder. Det är högmodigt och Allâh älskar inte högmod. Om någon förtalar dig för något som han vet om dig, så skall du inte förtala honom för något som du vet om honom. Allâh (ta´âlâ) kommer att belöna dig och skriva ned hans synd. Förtala inget som Allâh (´azza wa djall) har gett till dig.” Abû Djurayy sade: ”Jag svär vid Honom som tog Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själ att jag förtalade varken mitt lamm eller min kamel.” Jag sade: ”Allâhs sändebud! Du nämnde långa kläder. Måhända har en man ett sår eller något annat som han skäms för att visa.” Han sade: ”Det är harmlöst till halva smalbenen eller till anklarna. En man innan er tog på sig två rockar och gick arrogant i dem varpå Allâh tittade på honom ovanför Sin tron, började hata honom och befallde jorden att sluka honom. Han är i jorden. Akta er därför för Allâhs (´azza wa djall) straff.”1

1adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är mjuk.” (al-´Uluww, sid. 36)