24. Tillgivenhet till hedniska föräldrar

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/48-49)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

24 – Muhammad bin Yûsuf berättade för oss: Isrâ’îl berättade för oss: Simâk berättade för oss, från Mus´ab bin Sa´d, från sin fader Sa´d bin Abî Waqqâs som sade:

”Fyra verser ur Allâhs (ta´âlâ) skrift uppenbarades i relation till mig. Min moder svor på att varken äta eller dricka förrän jag lämnat Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall):

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

”Men om de vill förmå dig att avguda vid Min sida något som du står främmande för, skall du inte lyda dem. Omge dem i detta liv som sig bör.”1

Den andra var när jag tog ett svärd som jag tyckte om och sade: ”Allâhs sändebud! Ge mig detta svärd.” Då uppenbarades:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ

”DE FRÅGAR dig om krigsbyte.”2

Den tredje var när jag blev sjuk och sade: ”Allâhs sändebud! Jag vill dela ut min egendom. Ska jag testamentera bort hälften?” Han sade: ”Nej.” Jag sade: ”En tredjedel då?” Han blev tyst varefter det blev det tillåtet att testamentera bort en tredjedel.

Den fjärde var när jag drack sprit med en grupp Hjälpare i Lahyu Djamal och en man från dem slog mig på näsan. Jag gick till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varefter Allâh (´azza wa djall) sände ned spritförbudet.”3

FÖRKLARING

Det är allom bekant att Allâh kunde uppenbara Qur’ânen i samband med incidenter och personliga företeelser. Till dem hörde Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) som var anledningen att omnämnda verser uppenbarades. Sammanfattningsvis bevisar hadîthen följande:

1 – Oavsett hur stor rätt någon har mot dig, får du inte lyda denne inom sådant som innebär trots mot Allâh.

2 – Enligt den givmilda versen i hadîthen är det obligatoriskt att vara rimligt tillgiven till hedniska föräldrar.

3 – Sa´d bin Abî Waqqâs (radhiya Allâhu ´anh) väldiga förträfflighet då fyra verser ur Givmilda Qur’ânen som klargör föreskriftens domar uppenbarades till följd av honom.

4 – Det är inte tillåtet att testamentera i tid av sjukdom så länge inte testamentet uppfyller villkoren. Ett av dessa villkor är att testamentet är mindre än en tredjedel.

131:15

28:1

3Autentisk.