24 – Synder leder till jordskred och jordbävningar

En av syndernas inverkan på jorden är att de medför jordskred och jordbävningar och stryker bort dess favörer. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) passerade Thamûd och lät följeslagarna endast gå in i deras stad gråtandes. Han förbjöd dem att dricka dess vatten och att vattna sina riddjur med det. Han befallde till och med att degen som hade gjorts med dess vatten ges till kamelerna. Allt detta på grund av syndernas negativa påverkan på vattnet. Detsamma gäller syndernas negativa påverkan på den reducerade skörden och andra katastrofer som du kan se. Imâm Ahmad nämnde i sin ”al-Musnad”:

”I Banû Umayyahs förråd fanns ett vetekorn som var lika stort som en dadelkärna. Det låg i en säck som det stod på ”Detta växte under den rättvisa tiden”.”

Många av dessa katastrofer lät Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) uppstå när tjänarna började synda. Flera ökenhövdningar berättade för mig hur frukterna var större förr i tiden och att många av dessa katastrofer som de upplever i dag var okända förr.