24. Slutet på ”Hukm Târik-is-Salâh”

Härmed lider det viktiga ämnet som jag ville skriva om, och som många människor har prövats med, mot sitt slut.

Ångerns port står fortfarande öppen för den som vill ångra sig. Se därför till att ångra dig snabbt och uppriktigt inför Allâh (´azza wa djall), beklaga dig över det förflutna, bestäm dig för att inte återfalla i det och gör många goda handlingar:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

”De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Allâh sätta goda handlingar, därför att Allâh är ständigt förlåtande, barmhärtig; och den som ångrar sig och [därefter] lever rättskaffens, har vänt tillbaka till Allâh i sann och uppriktig ånger.”1

Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han visar oss den rätta vägen och vägleder oss allesammans till Sin raka väg som har beträtts av dem som Han har välsignat med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta; inte de som har drabbats av vrede och inte de som har gått vilse!

Skrivet av Allâhs (ta´âlâ) behövande slav Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn

1407-02-23

125:70-71