24. Salafs väg omfattar allt gott

100 – De autentiska beskeden som bekräftar Allâhs (ta´âlâ) egenskaper är autentiska och bekräftade och framförda av religiösa och pålitliga människor som mottogs av Salaf. Salaf vidarebefordrade dem och varken avfärdade dem eller förtalade dem.

Angående påhittade hadîther (som har hittats på av kättare för att svindla muslimerna) eller svaga hadîther, så får de varken anammas eller betros. De skall betraktas som icke-existerande. Det kättarna har hittat på är som dogmen som associeras med dem.

101 – De vetande är skyldiga att ta till sig det autentiska och utelämna allting annat. Lekmannen är ålagd att fråga de lärde och följa dem, ty Allâh (ta´âlâ) sade:

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte vet det.”1

Om han finner något oklart och har ingen att fråga, förhåller han sig passivt och säger att han betror allt Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt utan att bekräfta något. Om det som tillskrivs Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) verkligen sades av honom, tror han på det och inte annars. Det påminner om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Det Bokens folk berättar för er skall ni varken bekräfta eller dementera. Säg istället: ”Vi tror på det som har uppenbarats för oss och er.”2

102 – Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd dem bekräftelse utav fruktan för att de skulle bekräfta lögn. Och han förbjöd dem dementi utav fruktan för att de skulle dementera sanning. Istället befallde han dem att säga det som fordrar att endast sanningen bekräftas. Detsamma kan sägas om denna sakfråga.

103 – Därtill är dessa hadîther inte i behov av utövad praktik eller vetskap om dom. Det räcker att människan bara tror på det som står i dem.

104 – Lägg till det att personen som bekräftar en egenskap utifrån påhittade hadîther är värre än den som tolkar autentiska hadîther. Allâhs (ta´âlâ) religion är mellan överdrift och underdrift och Salafs (radhiya Allâhu ´anhum) väg omfattar allt gott. Må Allâh låta oss och er följa och beträda den. Lov ske Allâh, världarnas Herre!

116:43

2Ahmad (4/136), Abû Dâwûd (3644) och Ibn Hibbân (110).