24. Så tror Râfidhah

Imâm Harb bin Ismâ´îl al-Kirmânî (d. 280)

Kitâb-us-Sunnah, sid. 81-82

Râfidhah. De tar avstånd från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, förtalar dem, nedvärderar dem och beskyller nästan hela samfundet för otro. Râfidhah har ingenting med islam att göra.