24. Orenhet ska renas omedelbart

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/42)

7 – Det är obligatoriskt att rena orenhet omedelbart. Rengöringen får alltså inte skjutas upp. Således brukade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra det direkt. När ett spädbarn vid ett tillfälle urinerade i hans knän, bad han genast om vatten och vätte sina kläder1. Tvättas inte orenheten bort omedelbart är det möjligt att den glöms bort varför ens bön blir antingen ogiltig och måste bes om eller också nedsatt. Därför är det bäst att du renar orenheten direkt.

1al-Bukhârî (5468) och Muslim (286).