24. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

36 – Abû Muhammad bin Sâ´id underrättade oss: Muhammad bin ´Alî bin Hasan bin Shaqîq al-Marwazî och Abû Subh Ahmad bin Mansûr bin Râshid al-Marwazî underrättade oss: an-Nadhr bin Shumayl underrättade oss: Sâlih underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger fram till gryningen: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Också Abû Dâwûd at-Tayâlisî rapporterar den från Ibrâhîm bin Sa´d, från az-Zuhrî, från Abû Salamah och al-Agharr.