24. När bröts avtalet?

Fråga 24: När bröts avtalet?

Svar: Under tre års tid var de belägrade i passagen. Till sist såg Hishâm bin ´Amr, Zuhayr bin Abî Umayyah, Mut´im bin ´Adî, Abûl-Bukhtarî bin Hishâm och Zam´ah bin al-Aswad bin ´Abdil-Muttalib till att avtalet upphävdes. Det revs sönder varpå termiter åt upp alla pappersbitar frånsett Allâhs (´azza wa djall) namn. Det berättade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om innan det revs sönder1.

1Se Ibn Hishâms ”as-Sîrah” (1/430), al-Bukhârî (3882) och (1589), adh-Dhahabîs ”as-Sîrah”, sid. 221, och Ibn Kathîrs ”al-Fusûl”, sid. 66-67.