24. Men han ursäktas inte på grund av okunnighet?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 35-37

Sedan sade författaren (rahimahullâh):

“… men han ursäktas inte på grund av okunnighet…”

Här kommer vi att kommentera författaren (rahimahullâh) på följande sätt:

1 – Jag tror inte att Shaykhen (rahimahullâh) inte anser okunnighet vara en ursäkt. Det enda undantaget skulle i så fall vara en individ som inte vilja lära sig. Exempel på denne är han som hör sanningen men väljer att ignorera den och struntar i att lära sig. Liknande person ursäktas inte för sin okunnighet. Anledningen att jag inte tror detta om Shaykhen är att han har även sagt att okunnighet är en ursäkt. Då han (rahimahullâh) frågades varför han bestrider och beskyller en person för otro svarade han:

”Islam har fem pelare. Den första är trosbekännelsen och därefter kommer de fyra övriga. Vad gäller de fyra, anser vi inte att den som bekräftar dem och därpå lämnar dem utav lathet är otrogen, ehuru vi skulle bestrida honom. De lärde är oeniga kring den som lämnar dem utav lathet utan att neka dem. De lärde är dock enade om att beskylla den som lämnar trosbekännelsen för otro. Det gör vi också och vi beskyller ingen annan som utelämnat något för otro. Likaså beskyller vi honom för otro om han nekar efter att ha fått reda på sanningen. Följaktligen säger vi att vi har fyra sorters fiender:

1 – Den som vet att Tawhîd är Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion, att det är avguderi att tro på stenar, träd och människor, vilket de flesta gör, och att Allâh sände Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att förbjuda det och bekriga dess folk för att endast Allâh ska dyrkas, utan att bry sig om Tawhîd, lära sig det, sluta sig till det eller lämna avguderi, är otrogen. Vi bestrider denne på grund av hans otro. Han känner till sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion utan att följa den och han vet vad avguderi är utan att lämna det. Detta gäller även om han varken hatar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion eller dess anhängare. Därtill prisar han inte avguderi och inte heller förskönar han det för människorna.

2 – Den som känner till det omnämnda men förtalar sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion – trots att han påstår att han efterlever den – och prisar dem som dyrkar Yûsuf, al-Ashqar, Abû ´Alî och al-Khadhir från Kuwait och anser dem vara bättre än dem som dyrkar Allâh allena och avgudar inte. Denne är värre än den förstnämnde. Han (ta´âlâ) sade:

فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ

”När de får höra det som är dem välbekant, avvisar de detta. Allâhs förbannelse skall drabba de otrogna.”1

Dessutom sade Allâh om liknande personer:

وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

”Om de bryter sina eder efter sitt fördrag och angriper er tro, kämpa då mot dessa otrons ledare, vars eder saknar allt värde, för att förmå dem att upphöra.”2

3 – Den som känner till Tawhîd, älskar det, följer det och känner till avguderi och hatar det, men hatar den som träder in i Tawhîd och älskar den som förblir i avguderiet. Denne är otrogen. Han (ta´âlâ) sade om liknande person:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

”Därför att de känner motvilja mot det som Allâh har uppenbarat – och således går alla deras handlingar om intet.”3

4 – Den som saknar alla omnämnda drag. Däremot ter sig hans landsmän fientligt mot monoteisterna samtidigt som de är lojala mot avgudadyrkarna och kämpar för att strida mot dem. Denna person ursäktar sig med att det är svårt att lämna sitt hemland. Följaktligen krigar han mot monoteisterna med sina landsmän och strider med sitt liv och sin egendom. Även denna person är otrogen. Om de befaller honom att sluta fasta Ramadhân, får han lämna dem om det är den enda lösningen för att kunna fasta. Om de befaller honom att gifta sig med sin styvmor, får han lämna dem om det är den enda utvägen. Däremot är det mycket allvarligare att kriga med dem då de avser att utrota Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Även denna person är otrogen. Allâh sade om liknande personer:

سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ

”Ni kommer att se att det finns andra, som vill hålla sig väl med er och med sina egna.”4

Detta är vad vi säger.

Angående lögnen och osanningen att vi beskyller människor för otro på ett allomfattande sätt, ålägger förmögna att utvandra till oss för att demonstrera sin religion och beskyller folk för otro om de inte beskyller andra för otro och bekrigar dem, så är det som sagt lögn och osanning och ett sätt att locka människorna från Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion. Hur kan vi beskylla sådana människor som inte avgudar för otro när vi inte ens förhåller oss så till människor som dyrkar statyerna på ´Abdul-Qâdirs, Ahmad al-Badawîs och deras jämlikas gravar utav okunnighet och brist på någon som påminner dem?

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

”Fri är Du från brister – Detta är ett avskyvärt förtal!”5

Faktum är att vi anser de fyra föregående typerna vara otrogna för att de motsätter sig Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Må Allâh benåda personen som granskar sig själv och vet att han kommer att stå framför Allâh som äger paradiset och helvetet.

Må Allâhs hylla och freda Muhammad, hans familj och hans följeslagare.”6

12:89

29:12

347:9

44:91

524:16

6ad-Durar as-Saniyyah (1/102-104).