24. Makan skall inte sprida sin makes hemligheter

Till makens rättigheter över makan hör att hon bevarar hans hemlighet och tiger om det som sker bakom stängda dörrar och framför allt den intima delen. Hon får inte ens berätta för sin moder, syster eller nära väninna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förmodligen berättar en kvinna för andra vad hennes man gör med henne när han är ensam med henne. Förmodligen berättar en man för andra vad han gör när han är ensam med sin hustru.” En kvinna ställde sig upp och sade: ”Jag svär vid Allâh att både männen och kvinnorna gör det.” Då sade han: ”Gör inte det. Skall jag inte berätta för er vad det påminner om? Det liknar Satan som hittar en kvinnlig djävul på vägen och börjar ha samlag med henne medan människorna tittar på.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Bland människorna som har den värsta positionen hos Allâh på Domedagen är mannen som har samlag med sin kvinna och hon med honom och sedan sprider hennes hemlighet.”2

1al-Kharâ’itî i ”Masâwîl-Akhlâq” (1/430) med en god berättarkedja eller åtminstone en god dito, vilket Shaykh al-Albânî nämnde i ”as-Sahîhah” (3153). Hadîthen rapporteras via andra vägar hos Abû Dâwûd (2176), Ahmad (2/540-541), al-Bayhaqî (7/14497) och Ibn Abî Shaybah med liknande betydelse. Därav autentiserade al-Albânî den i ”as-Sahîhah” (7/435) och sade i ”al-Irwâ’” (7/73) att den var stark med hjälp av de olika vägarna.

2Muslim (1437).