24. Läsningen efter al-Fâtihah

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade läst al-Fâtihah läste han ett annan kapitel. Ibland läste han länge och ibland läste han kort på grund av resa, hosta, sjukdom eller ett barns gråt. Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag bad han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Fadjr kort.”1

I en annan hadîth står det hur han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Fadjr med de två kortaste kapitlen i Qur’ânen. Det sades till honom: ”Allâhs sändebud! Varför bad du kort?” Han svarade:

”Jag hörde hur ett barn grät, så jag trodde att hans moder bad med oss varpå jag ville att hans moder tog hand om honom.”2

Han sade också:

”När jag går in i bönen och vill be länge hör jag hur ett barn gråter. Följaktligen ber jag kort eftersom jag vet att hans moder besväras av hans gråt.”3

Han brukade läsa kapitlen från början och oftast läste han ut dem4.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ge varje kapitel dess andel av Rukû´ och Sudjûd.”5

I en annan formulering står det:

”Varje kapitel har en Rak´ah.”6

Ibland kunde han dela in ett kapitel i två delar7, ibland läste han samma kapitel i andra Rak´ah8 och ibland läste han minst två kapitel efter al-Fâtihah i en och samma Rak´ah.

Det fanns en man från Ansâr som ledde bönen i Qubâ’-moskén. Han läste alltid för dem ett visst kapitel9. Varje gång han läste ut:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

”Säg: ”Han är Allâh – En.”10

började han läsa ett nytt kapitel. Han gjorde så i varje Rak´ah. Därav sade hans medmänniskor till honom: ”Du inleder alltid med det kapitlet för att sedan fortsätta på ett nytt. Antingen läser du det eller också får du lämna det och läsa ett annat.” Han sade: ”Jag skall inte sluta läsa det. Antingen går ni med på att jag leder er i bönen med det eller också ogillar ni det och då kommer jag att lämna er.” De betraktade honom som den bästa bland dem och ville inte att någon annan skulle leda dem i bönen. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom berättade de för honom om vad som hade hänt. Han sade: ”Vad hindrar dig från att göra det dina medmänniskor vill att du skall göra? Vad får dig att alltid läsa detta kapitel i varje Rak´ah?” Han sade: ”Jag älskar det.” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Din kärlek till det har fört in dig i paradiset.”11

1Den här hadîthen, liksom andra, bevisar att det är tillåtet att hämta barn till moskén. Vad beträffar den kända hadîthen ”Håll era barn borta från era moskéer…”, så är den svag och utgör enligt samstämmigheten inget argument. Till dem som har klassificerat den som svag hör Ibn-ul-Djawzî, al-Mundhirî, al-Haythamî, Hâfidh Ibn Hadjar al-´Asqalânî och al-Bûsayrî. ´Abdul-Haqq al-Ishbîlî sade:

”Den saknar grund.”

2Ahmad med en god berättarkedja. Den andra hadîthen rapporteras av Ibn Abî Dâwûd i ”al-Masâhif” (2/14/4).

3al-Bukhârî och Muslim.

4Det finns många hadîther som tyder på det, vilket kommer så småningom.

5Ibn Abî Shaybah (1/100/1), Ahmad och ´Abdul-Ghanî al-Maqdisî i ”as-Sunan” med en autentisk berättarkedja.

6Ibn Nasr och at-Tahâwî med en autentisk berättarkedja. Jag anser att hadîthen betyder att ett helt kapitel skall läsas i varje Rak´ah så att varje Rak´ah får ut sin fullaste andel av kapitlet. Befallningen står dock för en rekommendation, vilket nämns därefter.

7Ahmad och Abû Ya´lâ via två vägar.

8Det gjorde han i Fadjr, vilket kommer snart.

9Det vill säga efter al-Fâtihah.

10112:1

11al-Bukhârî med en reducerad berättarkedja och at-Tirmidhî med en sammanbunden dito. Autentisk enligt at-Tirmidhî.