24 – Kunskap om profeten

… och sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

 


FÖRKLARING

 

Den tredje grunden är människans kunskap om hennes profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Detta får man genom att studera profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) liv, dyrkan, karaktärer, maning till Allâhs (´azza wa djall) religion, krig för Hans sak och dylikt. Därför bör var och en som vill ha större kunskap om sin profet och starkare tro om honom, läsa hans biografi så gott man kan. Läsningen skall behandla hans tillstånd i krig och fred, goda tider och svåra tider och alla andra situationer. Vi ber Allâh (´azza wa djall) att Han låter oss följa Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), invändigt och utvändigt, och att vi dör i det tillståndet – sannerligen är Han kapabel till det.