24. Hur vet en kvinna att hennes månadsperiod är över?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Tanbîhât ´alâ Ahkâm takhtassu bil-Mu’minât, sid. 31

Kuriosum:

Hur vet en kvinna att hennes månadsperiod är över? Det vet hon när hennes månadsblod har upphört, vilket kännetecknas på två sätt:

1 – Klara flytningar. Mensblodet efterföljs av klara flytningar. De kan dock ha en annan färg, ty kvinnor varierar på den punkten.

2 – Torrhet. I detta fallet för kvinnan in en trasa eller en bomullsbit i vaginan och finner att den är torr, det vill säga utan spår av blod eller grumliga och gulaktiga flytningar.