24. Hur kan en klok människa lämna profeternas väg?

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 42

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Vi har för många bevis i Qur’ânen, Sunnah och det sunda förnuftet för att nämna dem här. Jag vet att skolastikerna har sina tvivel, men de får ingen plats i detta utslag. För den som betraktar dem och vill veta sanningen om deras tvivel är saken enkel.

Så om grunden till deras förnekande och tolkande dogm härrör från avgudadyrkarnas, sabiernas och judarnas elever, kan man fråga sig hur en klok, för att inte tala om troende, person behagas av att anamma dessa människors väg till förmån för vägen som beträddes av Allâhs begåvade slavar profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och de rättfärdiga.

KOMMENTARER

Han (rahimahullâh) menar att det räcker att deras tvivel härrör från sabier, avgudadyrkare och judar för att avvisa dem. Hur kan en förnuftig människa behagas av att följa dem och lämna de troendes väg och sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares (radhiya Allâhu ´anhum) anhängare? Det argumentet räcker för alla förnuftiga, det finns inga behov av att ens titta i frågan. För de sanningsenliga är det ett av de tydligaste fenomenen.