24. Givmildhetens dygd

125 – Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till mig: ”Skänk eller slakta. Räkna inte så att inte Allâh börjar räkna det Han ger dig och håll inte igen så att inte Allâh börjar hålla igen från dig.”1

126 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade aldrig ‘Nej’ när han frågades om något.”2

127 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som har ett extra riddjur får ge det till den som inte har ett riddjur och den som har extra mat får ge den till den som inte har mat.” Han fick oss att inse att ingen av oss skulle ha mer än tillräckligt.”3

128 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En beduin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och bad honom om något varpå profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att han skulle få 40.000 lamm. Mannen återvände till sitt folk och sade: ”Mitt folk! Konvertera till islam! Muhammad skänker som en person som aldrig befarar fattigdom.”4

129 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har jag inte sett någon vara så givmild som Mu´âwiyah.”

130 – ´Urwah sade:

”Mu´âwiyah skickade 100.000 till ´Â’ishah. Hon hann inte resa sig upp förrän hon hade delat ut allt. Hennes betjänt kom in och sade: ”Du borde ha lagt undan hundra silvermynt så att vi kunde ha köpt kött.” Då sade hon: ”Du borde ha påmint mig innan.”

131 – När Mu´âwiyah träffade al-Hasan brukade han säga till honom: ”Välkommen, Allâhs sändebuds son” och beordra att han får 300.000 silvermynt. Och när han träffade Ibn-uz-Zubayr brukade han säga till honom: ”Välkommen, Allâhs sändebuds kusin” och beordra att han får 100.000.

132 – Varje dag i Ramadhân bröt Hammâd bin Abî Sulaymân fastan med femtio personer. På ´Îd-dagen köpte han kläder till alla och gav dem 100 var.

133 – En kvinna kom till Hassân bin Abî Sinân för att tigga. Han tittade på henne och sade: ”Gosse! Ge henne 400 silvermynt.” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Gav du 400 silvermynt till en tiggerska?” Han sade: ”När jag såg hur vacker hon var befarade jag att andra män skulle prövas av henne. Därför berikade jag henne. Förhoppningsvis kommer en man att vilja gifta sig med henne.”

134 – En man tiggde från Sa´îd bin al-´Âs varpå han sade: ”Gosse! Ge honom 500 silvermynt.” Mannen började gråta. Då frågade han honom: ”Varför gråter du?” Han svarade: ”För att jorden äter upp sådana som du.”

135 – Ta´mah al-Dja´farî sade:

”´Imrân bin Mûsâ brukade skicka 1000 och 2000 guldmynt till mig och säga: ”Fördela dem bland dina bröder och berätta inte för dem att det är från mig.”

136 – Det sägs att när Qays bin ´Ubâdah blev sjuk såg han att endast få människor besökte honom. När han frågade om orsaken sade de: ”De skäms för dig eftersom de är skyldiga dig pengar.” Då sade: ”Det finns inget gott i pengar som kommer mellan mig och mina bröder. Säg till dem att allas skulder är strukna.” På kvällen gick tröskeln till hans hus sönder på grund av de många besökarna.

137 – Bakr bin ´Abdillâh sade:

”Jag älskar mest pengarna som jag brukar för att binda brödraskap. Och jag hatar mest pengarna som jag lämnar efter mig.”

138 – ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Den bästa muslimen är han som bygger broar, hjälper och gagnar.”

139 – ash-Sha´bî sade:

”Jag föredrar personen som benådar den fattige, hjälper den behövande, tar hand om den faderlöse och bistår den resande framför personen som dyrkar vid Ka´bah i fyrtio år. De bästa människorna är de nyttigaste människorna.”

1al-Bukhârî (1433) och Muslim (1029).

2Muslim (4/1805).

3Muslim (12/33).

4Muslim (15/72).