24. Genuina kall lyckas alltid

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, s. 113-114

Det bevisar, som sagt, dygden i kallet till Allâh (´azza wa djall). Ett kall till Allâh innebär att du kallar människorna till Qur’ânen och Sunnah, dyrkan av Allâh (´azza wa djall) allena och domslut i enlighet med Allâhs uppenbarelse. Det är kall till Allâh (´azza wa djall). Det handlar inte bara om tillskrivning, symbolik eller paroller. Därför är varje kall enligt den korrekta metodiken produktivt – med Allâhs tillstånd – om så efter ett tag. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) torterades och dog i fängelset. Dock blomstrade hans kall efteråt. Hur kommer det sig? Jo, kallet var genuint. Det var fokuserat på Qur’ânen och Sunnah. Som Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ

”Så beskriver Allâh sanningen och lögnen: slammet och slaggen stöts bort och försvinner, men det som är till människornas nytta blir kvar på jorden.”1

Vad villfarelsens kallare beträffar, är deras kall avskum om så hundratusentals människor skulle sluta sig till dem. Ett korrekt kalls godhet och frukter förblir i generationer. Ett inkorrekt kall, eller ett kall med en agenda, är fruktlöst om så hundratusentals människor skulle sluta sig till det tillfälligt.

113:17