24. Förklaring till Asmâ’s hadîth

2 – ´Â’ishahs hadîth är svag på grund av två skäl:

Det första: Det finns ett avbräck mellan ´Â’ishah och Khâlid bin Durayk som återberättade från henne. Den bristen påpekade Abû Dâwûd själv när han sade:

”Khâlid bin Durayk har inte hört något från ´Â’ishah.”

Abû Hâtim ar-Râzî sade också att hadîthen är bristfällig.

Det andra: I berättarkedjan finns Sa´îd bin Bashîr an-Nasrî som levde i Damaskus. Ibn Mahdî lämnade hans återberättelser och Ahmad, Ibn Ma´în, Ibn-ul-Madînî och an-Nasâ’î sade att han var svag. Utifrån det är hadîthen svag och klarar inte av att stå upp mot de autentiska hadîtherna som påbjuder skylning.

Därtill var Asmâ’ bint Abî Bakr (radhiya Allâhu ´anhumâ) tjugosju år i samband med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utvandring. Hon var en vuxen kvinna. Det är osannolikt att hon kom in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) iklädd tunna kläder som blottade mer än ansiktet och händerna och Allâh vet bättre. Och om den skulle vara autentisk så måste händelsen ha utspelats innan skylningen blev obligatorisk. Ty skylningens bevis sträcker sig utöver utgångspunkten, vilket har angivits.