24. Den kloke och broderskapet

1 – Anas bin Mâlik sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) band brodersband mellan Salmân och Abûd-Dardâ’ och mellan ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och as-Sa´b bin Djaththâmah.”

2 – Den kloke får inte slarva med att binda band med bröderna och ha dem vid olyckor och katastrofer.

3 – Muhammad bin Wâsi´ sade:

”Det enda som är kvar av livet är bönen i samling, ett enkelt liv och en bra broder som man trivs med.”

4 – Den kloke är ålagd att inte ha brodersband under svåra tider med folk som inte ställer upp för en i vått och torrt. En broder från ett brodersband kan vara bättre än en blodsbroder. Till de faktorer som bevarar broderskapet bäst är att se efter de saker och ting som den andre tycker om.

5 – Sann kärlek är den som inte tenderar till egna intressen eller förstörs om man inte får något. Kärlek är säkerhet och hat är rädsla.

6 – Den kloke har inga brodersband med personen som inte motsätter sig honom om lusten och hjälper honom med den korrekta åsikten och har ett inre som ett yttre. De bästa bröderna är de som inte disputerar. Det bästa berömmet är det som kommer från de bra människorna. Man kan inte känna sig bekväm med den usle på samma sätt som man inte kan tycka om den opålitlige.

7 – Ma´mar sade:

”Jag kom hem till Qatâdah och var törstig. I rummet fanns en stor vattenbehållare. Jag frågade om jag kunde dricka från vattnet. Han svarade: ”Du är vår vän.”

8 – Ayyûb as-Sikhtiyânî sade:

”Vad som motiverar mig ytterligare till att vallfärda är att jag kan träffa bröder där som jag annars inte kan.”

9 – Den kloke måste veta att syftet med broderskapet är inte att träffas, äta och dricka. Vad som får en person att bibehålla broderskapet är att gå fint, tala lågt, inte vara förtjust i sig själv, vara ödmjuk och låta bli att vara oense.

10 – En person får inte be sina bröder om för många tjänster så att de inte börjar tycka att han är besvärlig. Det finns en risk att modern lämnar barnet om det ammar för länge.