24. De samlar pengar och förbjuder Salafiyyûn från undervisning

Sayf-ul-Islâm ´Abdullâh al-Gharîb

ar-Radd al-Muhabbar, sid. 185

Godkänt arbete av ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

24 – al-Ikhwân al-Muslimûn ivrar efter insamlingar utan att vi vet var pengarna hamnar. Vi finansiärer har rätt att fråga var de tar vägen. Bli inte arga, Ikhwân!

Dessutom ivrar de efter att få styra kallbyråer. När de väl tar kontroll över sådana byråer, förbjuder de varje Salafî från att föreläsa, ge lektioner, hålla i vetenskapliga konferenser, spela in kassettband. Därefter ursäktar de sig med ursäkter som är värre än deras synder och handlingar. Är inte det lockelse från Allâhs väg?

Därtill månar de om pedagogiska anställningar för att föra in sina män och kvinnor dithän i undervisande syfte.