24. Bruten fasta i syftning på samlag

´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh

Min Fatâwâs-Siyâm, sid. 26-27

Fråga: En person ville lägra sin hustru under dagtid i Ramadhân. Till följd därav bröt han sin fasta avsiktligt varefter han lägrade henne mot hennes vilja. Vad är de ålagda?

Svar: Han har syndat på två sätt:

1 – Han har brutit sin fasta avsiktligt. Avsiktligt bruten fasta i Ramadhân är en väldig synd och hör till de stora synderna. Det har rapporterats att:

”Den som oskäligt bryter fastan en dag i Ramadhân, kan inte ta igen den om han så skulle fasta ett helt år.”1

2 – Han har vanärat månadens helgd med samlag. Samlag i Ramadhân är synd. Han är ålagd att ångra sig inför Allâh för att han bröt sin fasta avsiktligt. Därefter ska han ångra sig för att ha haft samlag under dagtid i Ramadhân. Han är även ålagd att sona stort genom att frige en slav. Skulle han inte klara av det eller det som motsvarar slavens värde, är han ålagd att fasta två månader i rad för varje gång han hade samlag i Ramadhân under dagtid. Han går inte över till att föda någon fattig så länge han inte klarar av att fasta på grund av sjukdom eller ålder. Så länge han klarar av att fasta ursäktar Allâh inte honom. Faktum är att han är förpliktigad att fasta två månader i rad i form av botgörelse för den dagen. Därtill skall han även ångra sig, ta igen den dagen och inte återgå till liknande handlingar framöver. Om hans hustru blev påtvingad och försökte göra motstånd varvid hon överbemannades, hoppas jag att det räcker att hon enbart kompenserar den dagen.

1 Ahmad (9705), at-Tirmidhî (723), Abû Dâwûd (2396), Ibn Mâdjah (1672) och ad-Dârimî (1756).