24. Be Allâh om profetens medling

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 70

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Om han säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har rätt till medling varför han ber honom om det som Allâh har begåvat honom med, är svaret att Allâh har begåvat honom med medling och förbjudit dig att be honom om den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!”1

Om du ber Allâh låta Sin profet medla för dig, så ska du lyda Honom när Han säger:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

Alla böneplatser tillkommer Allâh; anropa därför ingen vid sidan av Honom!

Därtill har inte bara profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt till medling utan också änglar, rättfärdiga och barn. Ska du därför också be dem om medling? Om du svarar ja, återfaller du i dyrkan av rättfärdiga människor som Allâh nämner i Sin skrift. Och om du svarar nej, är ditt argument med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt till medling värdelöst.

FÖRKLARING

Vad säger du om att be änglar och rättfärdiga om medling? Om du godkänner det, faller du i avguderi och dyrkan av rättfärdiga som är självklart avguderi. Om du svarar att det inte är tillåtet, är ditt svar korrekt. Det gäller dock både profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra skapelser. Medling bes bara Allâh om. Du ska ta åtgärder, frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ), dyrka Honom allena, inte avguda med Honom och kämpa för att inte synda. Se också till att be Allâh låta profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), rättfärdiga människor och barn medla för dig. Allt det är lydnad och riktighet. Förlita dig inte på dig själv och dina handlingar, känn dig inte trygg, tro inte du gör Allâh en tjänst och se inte upp till dina handlingar.

172:18