24. Även då visade följeslagarinnorna ansiktena

Publicerad: 19.10.02

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Källa: Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 74

Måhända säger någon att de omnämnda hadîtherna är klara och tydliga, men att de kan ha utspelats innan ytterplagget blev obligatoriskt. Med andra ord är bevisningen ogiltig så länge det inte går att fastställa att de skedde efter ytterplaggets förpliktelse. Jag har två svar på det motargumentet:

Det första: Tillsynes utspelade sig hadîtherna efter ytterplaggets förpliktelse. Jag ska ta upp två stycken:

1 – Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade i samband med att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde kvinnorna att gå ut till ´Îd-bönen:

”Måste någon av oss gå ut om hon saknar ytterplagg?” Han svarade: ”Hennes syster får klä på henne ett av sina ytterplagg. Hon skall bevittna det goda och muslimernas bön.”1

Det bevisar att kvinnorna gick ut till ´Îd-bönen iklädda ytterplagg. Alltså var kvinnan med de missfärgade kinderna iklädd ytterplagg.

1al-Bukhârî och Muslim.