24. Allâhs kunskap om människans handlingar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

21 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem.

FÖRKLARING

Ty pennan hade ju skrivit ned allt som skulle ske. Allâh (´azza wa djall) har alltid vetat vilka handlingar människan skall göra; otro, tro, trots, olydnad, fromhet och lydnad. Allâh vet allt det. Vissa är otrogna, somliga är syndiga och trotsiga troende, andra är fullkomliga troende och så vidare. Allâh har vetat allt det och velat och bestämt att det skall ske. Alltså måste det ske.